Miras

Miras, Memduh Sevket Esendal'in, kitap olarak yayımlanan üçüncü romanı olmaktadır. Belki de aslında, yayımlanan ilk romanıdır. Çünkü, bu roman, 15 Aralık 1340 (1924)-1 Eylül 1925 tarihleri arasinda İstanbul'da 38 sayi yayımlanmış haftalık Meslek gazetesinde tefrika edilmiştir. Gazetenin kapanması üzerine, 38 tefrikanın sonunda romanın bitmediği, yarım kaldığı anlaşılmaktadır.

Romanın tefrikası, gazetenin her sayısında bir sayfa olarak sürdürülmüştür. İlk 7 sayıda gazetenin 15. sayfasında, sonraki 31. sayıda ise 16. sayfasında yer almıştır. Yazar, bu sırada Mustafa Memduh adını kullanmıştır. Ayrıca, bu gazetenin 35 sayısında hikâyeleri de yayımlanmıştır. 1908 yılında ilk hikâyesinin Tanin gazetesinde yayimlandigini, sonraki yıllarda Çığır ve Halka Dogru dergilerinde hikâyelerinin yer aldığını biliyoruz. Böylece, ilk kez çok sayıda hikâyesinin Meslek gazetesinde çıktığını söyleyebiliriz.

Miras, Silahtar Ali Paşa ailesinin, belirli bir aşamadan sonra yozlaşıp çözülüşünü anlatmaktadır. Romanın arka planında, II. Abdülhamit dönemi ve bu dönemde İstanbul'daki yasamla fikir çalkantıları görülmektedir. Asım adlı gencin Sarayköy'den gelip bazi dernek üyeleriyle iliskilerde ve girişimlerde bulunması, belki de Esendal'in İttihat ve Terakki ile ilk iliskilerinin yansıtılmasıdır. Romanda, böyle kendi yaşamıyla ilgili kimi bağlantılar görülmektedir. Sözgelisi, Fatih'te Karabeyler konağının Esendal'ın ailesinin konağı olduğu ve bugün bu konağın yerinde büyük bir bina topluluğunun bulunduğu ve bir sokağın da Karabeyler sokağı adını taşıdığı büyük oğlu Sayın Suat Esendal'dan öğrenilmistir. Miras kavgalarının yapıldığı; Esendal'ın, bir ara Çorlu'ya gidip bazı işleri düzene sokmaya çalıştığı da bilinmektedir. Ayrıca Esendal, bu çözülüsün hikâyesini, son yillarda yayımlanan başka hikâyelerinde de ele alip işlemistir. Hikâyeleri okunduğunda bu durum görülmektedir... devamı için

hayat öyküsü roman ve öyküleri siyasi hayati mşe fotoğrafları hakkinda yazilanlar webmaster ayasli vassafbey