Otlakçı

"Otlakçı"daki öyküler doğaya, insanlara arı, duru bir sevgiyle bakan; gerilimleri bile sevecenlikle karşılayan bir anlayışın ürünüdür. Esendal, içinde yaşadığı dönemin toplumundaki kişileri, o günlerde oluşan olayları ele almıştır bu öykülerinde. Değişik ortamlar, değişik düşünceler ve anlayışlar karşımıza çıkmakta; Esendal alaysamalı bir anlatımla bunları sergilemekte ve eleştirmektedir.

Gençlik
Kayışı Çeken
Arabacı Ali
Bir Eğlenti
Otlakçı
Döğüş
Mülahaza Hanesi
Köye Düşmüş
Bir Kadının Mektubu
İki Kadın
Pazarlık
İki Ana İki Kız
Türbe
Haydar Bey'in Sakalı
Söylüyor
Deli
Yirmi Kuruş
Bildim
Seni Kahve Paklar
Ev Ona Yakıştı
Asılsız Bir Sözün Esası
Eşek
Hastanenin Yemek Tablası
Düğün Dönüşü, İşin Bitti
hayat öyküsü roman ve öyküleri siyasi hayati mşe fotoğrafları hakkinda yazilanlar webmaster eserleri meliktavus