İnci serdim güneşe
Bakan gözler kamaşa
Öyle bir yar sevdim ki
Benzer aya güneşe

Şu dağlar maral olsa
Sabrıma karar olsa
Yıkarım dağlar sizi
Yarıma zarar olsa

Şu dağlar mavi kaldı
Kuş uçtu yavru kaldı
Anahtar dost koynunda
Gönlüm bukağlı kaldı

Denizin dibi mildir
Bunu söyleyen dildir
Bir sen söyle bir de ben
Bakalım dertli kimdir?

Şu dağda maral gezer
Zülfünü tarar gezer
Dağ bizim maral bizim
Avcu burda ne gezer

Dağlarda meşelerde
Gül suyu şişelerde
Yarimi eller aldı
Ben kaldım köşelerde

Bir ay doğdu meçeden
Göründü dört köşeden
Rengini gülden aldım
Kokusun menekşeden

Bekir Sıtkı Erdoğan'dan

Eminim çeşme başinda
Çekişi çekişi vermiş
Goncaları ak döşünde
Tokuşu tokuşu vermiş

Bu sevda köyün başina
Benden gayri kim düşüne
Cümle aşiklar peşine
Takişi takişi vermiş

Nazedip yüzünü asma
Oglaşirsin yosma yosma
Andamina alli basma
Yakişi yakişi vermiş

Şöyle gerine gerine
Uzanmış harman yerine
Konu komşu bir birine
Bakişi bakişi vermiş

Dünür saldım bayram ayı
Altüst oldu Türkmen köyü
Anasi pek küçük deyü
Çikişi çikişi vermiş
hayat öyküsü roman ve öyküleri siyasi hayati mşe fotoğrafları hakkinda yazilanlar webmaster önceki sayfaya dön