1906 - 1920 İttihat ve Terakki yılları

1906 İttihat ve Terakki Cemiyetine giriş. Giriş Kara Kemal'in rehberliği altında gerçekleşmiştir. Oğlu Dr. Ahmet Esendal bu olayı babasının kendisine şöyle anlattığını nakleder:
" Bir gün beni aldılar, İttihat ve Terakki'nin Karaköy'deki merkezine götürdüler ve yemin ettirdiler. Kendimi partinin politikanın içinde buldum. Benim hiçbir niyetim hazırlığım yoktu. Oradan çıktım, korkudan dizlerim titriyor. Herkes beni biliyor tanıyor, şimdi yakalayacaklar diye. Eve gelinceye kadar ne çektiğimi ben bilirim."
Kendi mektuplarına göre; MEŞE İttihat ve Terakki Fırkasına girdiğinde ücretli elemandır. Zamanla kendini kabul ettirmiş İsviçre'deki şubeler onu tanımıştır. Ancak daha sonra İttihatçılığı benimsemiş, hayatını bu işe vakfetmiş, Ankara'ya Milliciler'e katılana kadar İttihatçı olmuştur. İttihat ve Terakki Fırkası'na girerken Kara Kemal tarafından kendisine siyasi yazı yazmaması söylenmiştir. Ancak hikâye yazma konusunda serbestlik tanınmıştır.

1909 İttihat ve Terakki Cemiyeti'nde Esnaf Odaları Mümessili. Aynı zamanda İttihat ve Terakki Cemiyeti'nde Anadolu Vilayetleri Müfettişi olur. Doğu Vilayetlerinde bazı olayları incelemeye memur edilir. Kara Kemal zaman içinde iaşe işleri ile sorumlu (İaşe Nazırı) olur. .

18.Temmuz.1912 dört yıllık dolaylı İttihat ve Terakki Hükümeti'nin Halâskâran Zabitan Grubu'nun verdiği muhtıra üzerine düşüşü. Bu günlerde Memduh Şevket, parti ile hükümet arasında arabuluculuk yapmaktadır.

28.Haziran.1914 Saraybosna Suikastı ve 1. Dünya Harbi başlangıcı. Bu olay üzerine İttihat ve Terakki Fırkası, Katib-i Mes'ullerinin Teşkilat-ı Mahsusa içerisinde savaşa katılmasına karar verir. İstanbul Katib-i Mes'ulleri; Memduh Şevket, Hamal Ferit, Hasan Basri, Etem ve bu kişilerin kâtibi Küçük Hasan Beyler ailelerine haber vermeden ve yanlarına eşya almadan acil olarak Haydarpaşa'dan trenle yola çıkarlar. 15 gün sonra İstanbul'dan Kara Kemal, başka bir heyetle, vapurla Trabzon'a gelir. Burada Kafkas İhtilal Cemiyetini kurarlar. 1915'te Memduh Şevket, İttihat ve Terakki Fırkası Ankara temsilcisidir.

13.Kasım.1918 toplam 55 adet İngiliz, Fransız, İtalyan ve Yunan gemisinin İstanbul'a gelerek karaya asker çıkarmaları. Mustafa Kemal'in Suriye'den İstanbul'a gelişi. "Geldikleri gibi giderler" sözünün söylendiği gün. İngiliz askerlerinin Nuruosmaniye'deki İttihat ve Terakki genel merkezini basmaları üzerine Memduh Şevket ve bazı arkadaşları kaçmayı başarırlar. M.Ş.E., Mütareke'de İstanbul Hükümeti'nce kovuşturmaya uğramış ve takip edilmiştir. İstanbul'da çeşitli yerlerinde saklanmış ve en sonunda İtalya'ya kaçmıştır.

1920'de Mustafa Kemal'in çağrısı üzerine İtalya'dan Ankara'ya gelir.

1920 - 1924 Millet Meclisi'nden Azerbaycan Elçiliği'ne
1925 - 1932 Tahran Elçiliği yılları
1933 - 1943 Kabil Elçiliği yılları
1943 - 1952 Yazarlık dönemi

 

hayat öyküsü roman ve öyküleri siyasi hayati mşe fotoğrafları hakkinda yazilanlar webmaster